Aplikované výstupy 2016

Dokumentace SW Expertní systém - Modul IBIS Rádce Download PDF file
Dokumentace SW Expertní systém - Modul IBIS-L Download PDF file
Dokumentace SW Expertní systém - Modul IBIS-S Download PDF file
Uspořádání mezinárodní konference „New Geotechnologies for Disaster Management 2016 “, ÚTIA, Prague, Czech Republic, April 12-13, 2016.


Aplikované výstupy 2015

Certifikovaná metodika určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie. Download PDF file
Certifikovaná metodika určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie. Download PDF file
Ověřená technologie určování vodorovných pohybů stěn lomů pozemním interferometrickým radarem. Download PDF file
Poloprovoz měření a vyhodnocení měření s interferometrickým radarem IBIS-S. Download PDF file


Aplikované výstupy 2014

Ověřená technologie určování vodorovných pohybů výškových budov pozemním interferometrickým radarem Download PDF file
Ověřená technologie určování vodorovných pohybů věžových vysílačů pozemním interferometrickým radarem Download PDF file


Aplikované výstupy 2013

Ověřená technologie určování vodorovných pohybů věžových vodojemů pozemním interferometrickým radarem Download PDF file
Ověřená technologie určování vodorovných pohybů stožárů větrných elektráren pozemním interferometrickým radarem Download PDF file
Ověřená technologie určování vodorovných pohybů hrází údolních přehrad pozemní radarovou interferometrií se syntetickou aperturou (GB-SAR) Download PDF file


Aplikované výstupy 2012

Ověřená technologie určování svislých průhybů betonových mostních konstrukcí pozemním interferometrickým radarem Download PDF file
Ověřená technologie určování svislých průhybů kovových mostních konstrukcí pozemním interferometrickým radarem Download PDF file
Ověřená technologie určování vodorovných příčných pohybů stěn plavebních komor pozemním interferometrickým radarem Download PDF file
Ověřená technologie určování vodorovných pohybů továrních komínů pozemním interferometrickým radarem Download PDF file