Publikace 2016

Talich, M.: The Deformation Monitoring of Dams by the Ground-Based InSAR Technique - Case Study of Concrete Hydropower Dam Orlík. In: International Conference on Disaster Management, Civil and Architectural Engineering (DMCAE-16) April 28-29, 2016 Pattaya, Thailand. ISBN 978-93-84468-51-4. Download PDF file

Publikace 2015

Talich, M.: Possibilities of Precise Determining of Deformation and Vertical Deflection of Structures Using Ground Radar Interferometry. In: FIG Working Week 2015, Sofia, Bulgaria, 17-21 May 2015, International Federation of Surveyors, FIG 2015, 9 pp, ISBN 978-87-92853-35-6, ISSN 2307-4086. Download PDF file
TALICH M., Glöckner, M.: Nová technologie určování svislých průhybů železničních mostních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie. In: Železniční mosty a tunely, 22. 1. 2015, Praha, 2015, 10 s Download PDF file

Publikace 2014

TALICH M., GLÖCKNER M.: Využití technologie GB InSAR k určování deformací betonové přehradní hráze Orlík. In: MERANIE, MONITOROVANIE A VYHODNOCOVANIE POSUNOV NA VODNÝCH STAVBÁCH, Zborník referátov z vedecko-odborného seminára s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 16. 09. 2014, Slovenská technická univerzita Bratislava, 2014, přerušené stránkování, s. 9, ISBN 978-80-227-4245-0 Download PDF file
TALICH M.: Přesné monitorování svislých průhybů mostních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie. In: XII. mezinárodní konference GEODÉZIE A KARTOGRAFIE V DOPRAVĚ, Olomouc 4.-5. 9. 2014, Český svaz geodetů a kartografů, Olomouc, 2014, ss. 75-88, ISBN 978-80-02-02553-5 Download PDF file
TALICH, M.: Using Strain Analysis For Landslides. In: Proceedings of World Landslide Forum 3, 2-6 June 2014, Beijing, pp. 178-184 Download PDF file
TALICH M., GLÖCKNER M., BÖHM O., ANTOŠ F.: Určování deformací betonové přehradní hráze Orlík pomocí pozemního InSAR. In: Geodézie ve stavebnictví a průmyslu, Brno, 24. 4. 2014, ss. 82-90, ISBN 978-80-02-02516-0 Download PDF file
TALICH M., GLÖCKNER M., BÖHM O., ANTOŠ F., SOUKUP L., HAVRLANT J., ŠOLC J.: The Application of the Ground-based InSAR technique for the deformation monitoring of concrete hydropower dam Orlík on Vltava river. In: INGEO 2014 – 6th International Conference on Engineering Surveying, Prague, Czech republic, April 3-4, 2014, pp. 203-210, ISBN 978-80-01-05469-7 Download PDF file
TALICH, M.: Možnosti přesného určování deformací a průhybů stavebních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie. In: 49. geodetické informační dny, Brno, 19. - 20. 2. 2014, s. 7, ISBN 978-80-02-02509-2 Download PDF file

Publikace 2013

TALICH, M.: Creation of Strain Maps from Velocity Field of Deformation - Benefits Arising Therefrom. In: 2nd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), Nottingham, UK, 9-11 September, 2013, poster Download PDF file
TALICH, M.: Velmi přesné určování svislých průhybů mostných konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie. In: Konferencia IPG 2013 - Vytyčovanie a kontrolné meranie technologických zariadení, Bratislava, Slovensko, 12. – 13. septembra 2013, s. 12, ISBN 978-80-227-4032-6 Download PDF file
TALICH, M.: Pozemní radarová interferometrie - využití k určování svislých průhybů mostních konstrukcí. In: 5. konference Projektování pozemních komunikací, Praha, 21. 5. 2013 Download PDF file