IBIS Advisor

Pomocí této webové aplikace najdete podrobné návody pro měření objektů pozemním radarem. Návody jsou ve formě ověřených technologií, v některých případech doplněné o odborný článek. Pokud v databázi není ověřená technologie přímo pro objekt, který chcete měřit, aplikace Vám pomocí jednoduchých dotazů a odpovědí o měřeném objektu vybere tu ověřenou technologii, která bude pro jeho změření nejvhodnější.

Začít